اطلاعيه ها
 
اطلاعیه ها 1396/8/9 سه شنبه قابل توجه دانشجویان متقاضی تغییر رشته با توجه به درخواست‌های فراوان دانشجویان در دوره‌ی کارشناسی برای تسهیل شرایط تغییر رشته، حد نصاب شرط معدل برای این مهم، از ۱۴به ۱۲کاهش پیدا کرد متقاضیان می‌توانند در زمان تعیین‌شده در تقویم آموزشی با مراجعه به کارشناسان آموزش در این‌خصوص اقدام نمایند.