همایش ها
 


 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد نیکشهر 

تجمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد نیکشهر به مناسبت روز نکبت پرچم صهیونیستی را از این دانشگاه به آتش کشیدند.         
 
رئیس دانشگاه در این مراسم گفت:یوم النکبه نامی است که فلسطینیان و حامیان آن ها برای اشاره به سالگرد بیرون راندن صدها هزار فلسطینی و استقلال 1327 استفاده کرده و در آن روز عزا می گیرند.
وی با اشاره به ایدئولوژی اسرائیل اظهار کرد:رژیم صهیونیستی معتقد است که تنها یهودیت قداست دارد و به همین دلیل در سال های اخیر شهرهایی اختصاصی برا یهودیان ساخت.
آقای رئیسی افزود:سیاست دیگر رژیم صهیونیستی تسلط بر منابع نفتی منطقه از نیل تا خلیج فارس است که برای دستیابی به این هدف مقر خود را سرزمین فلسطین قرار داده است.
وی اذعان داشت:با پیروزی انقلاب و حمایت مردم کشورمان از ملت مظلوم فلسطین بیشتر رنگ گرفت به طوری که ایدئولوژی رژیم صهیونیستی را تحت الشعاع قرار داد و مانع دستیابی این رژیم فاسق به اهدافش شد.
 
این برنامه به همت مسئول بسیج دانشجویی شهرستان نیکشهر،بسیج اساتید و بسیج دانشگاه برگزار شد.