همایش ها
 
    
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد نیکشهر:
محمدکریم رئیسی سرپرست دانشگاه پیام نور واحد نیکشهر بیان کردند:
نژاد در این کارگاه آموزشی بر ضرورت توجه به نگاه دینی در انتقال مفاهیم روانشناختی و رفتاری به جامعه هدف و استفاده از روش های خلاقانه و کارگشا در برخورد با مسائل و گره های فردی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت:این کارگاه فرصتی مغتنم برای آشنایی با سبک زندگی اسلامی-ایرانی و الگو برداری از منش و رفتار ائمه معصومین است.
وی تصریح کرد:با بکارگیری مباحث ارائه شده در این کارگاه می توانیم از مجموعه ناهنجارهایها و آسیب های اجتماعی موجود در جامعه پیشگیری می کنیم.
در ادامه خانم حبیبه رئیسی استاد مدعو و کارشناس مسایل اجتماعی افزودند.
مردم به فراخور ظرفیت و استعداد فکری و روانی و اجتماعیشان،موضوع اهمیت مخاطب شناسی و تدوین و تنظیم مطالب متناسب با نوع و شرایط جامعه هدف و تلاش بی وقفه جهت نهادینه سازی روش های زندگی اسلامی-ایرانی به خصوص در نسل های سوم و چهارم را برای مشاوران حوزه خانواده تبیین کرد.
اولین کارگاه آموزشی تربیت مربی سبک زندگی-ایرانی به مدت ساعت 10با حضور دانشجویان پسر و دختر برگزار گردید.
و در ادامه کارگاه خانم حبیبه رئیسی،استاد مدعو و کارشناس مسایل اجتماعی و دینی موارد ذیل را بیان کردند و اهم موارد بیان شده درجلسه مذکور مطالب زیر را ایراد کردند.
راهکارهای سبک زندگی برای تکامل وجودی انسان:
داشتن برنامه عملی با انگیزه های اصیل،تشبه به رفتار های درست،انجام کارهای ساده و موافق با هوای نفس،عمل به آنچه می دانیم.
استعداد و توانمندی امانتی است که خدا با انسان داده است.خلقت انسان برای عبادت و بندگی است.
حجاب ظلمانی باعث فاصله افتادن بیت انسان با خدا برمیگردد.
کار با قرآن و انس یا آیات و روایات یکی از موارد در برگزاری این کلاس ها می باشد.